Protetyka

Protetyka jest działem stomatologii zajmującym się przywróceniem prawidłowej funkcji narządu żucia oraz  estetyki, czyli rekonstrukcja utraconych zębów. Brak  nawet jednego zęba może spowodować  bardzo poważne konsekwencje. W prawidłowych warunkach zgryzu zęby kontaktują się z zębami sąsiednimi (punkty styczne) oraz zębami przeciwstawnymi (antagoniści). Po usunięciu zęba dochodzi do utraty punktów stycznych (rozsuwanie się zębów, przechylanie ,tworzenie szpar ) oraz  do wysuwania się zęba przeciwstawnego w kierunku luki (efekt Godona); dlatego tak ważne jest jak najszybsze uzupełnienie brakujących zębów, aby zapobiegać powyższym procesom.